სახელი:
ასიმ ალი შახი
ID
1138
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მიიღო კომპიუტერული მეცნიერებების მაგისტრის წოდება ფეშავარის უნივერსიტეტში, პაკისტანში. ამჟამად ლეიფციგის უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერებების ფაკულტეტის სადოქტორო ხარისხის მაძიებელია.
ელ.ფოსტა:
asimali@informatik.uni-leipzig.de, alishah80@hotmail.com, asimalishah@msn.com