სახელი:
იაზ ხანი
ID
1141
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მივიღე Ph.D ხარისხი Ecole Nationale Superieure des Télécommunications (ENST) პარიზში.
ინტერესთა სფეროს მიეკუთვნება ინფორმაციის თეორია და სიგნალის დამუშავება მობილური კომუნიკაციებისათვის
ელ.ფოსტა:
ejaz.khan@ee.ucd.ie