სახელი:
ნაზარ ელფადილი
ID
1143
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD,
სულთან ქაბუსის უნივერსიტეტის საინჟინრო კოლეჯი, მუსკატი, ომანის სულთანათი
ქსელების უსაფრთხოება და კომპიუტერული ინჟინერია
ელ.ფოსტა:
nazar@squ.edu.om