სახელი:
ჟუჟუნა გოგიაშვილი
ID
1145
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიკროპროცესორებისა და მიკროპროცესორული სისტემების კათედრა
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge