სახელი:
ოლეგ ნამიჩეიშვილი
ID
1146
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი,

ქართულ-ფრანგული ინსტიტუტი

ელ.ფოსტა:
oleg_namicheishvili@hotmail.com