სახელი:
სერგეი პროკოპიევი
ID
1235
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტ.მ.კ.
რუსეთის საელჩოს პირველი მდივანი,

ინტერესის სფერო: მოდელირება, კონფლიქტოლოგია, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, და სხვ.

ელ.ფოსტა:
svp2004@yandex.ru