სახელი:
ეკატერინე გორდეზიანი
ID
1280
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზ. - მათ. მეცნ. კანდიდატი,
მაგთიკომი,

კერძოწარმოებულიანი დიფგანტოლებების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები

ელ.ფოსტა:
egord@magticom.ge