სახელი:
თ. ზარქუა
ID
1282
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
კომპიუტერების მათემატიკური უზრუნველყოფისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge