სახელი:
დარეჯან ვერულავა
ID
1318
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სტუ, მოდელირება
ელ.ფოსტა:
a_prangi@gtu.ge