სახელი:
იუზა ვერულავა
ID
1319
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტ.მ.დ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი,
მოდელირება
ელ.ფოსტა:
iuzaverulava@yahoo.com