სახელი:
ირაკლი როდონაია
ID
1321
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტ.მ.დ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი,
მოდელირება
ელ.ფოსტა:
irodonaia@yahoo.com