სახელი:
გრიგოლ ჩიხრაძე
ID
1397
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge