სახელი:
მაკა ხართიშვილი
ID
1613
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი
ინტერესის სფერო: საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მოდელირება და სხვ.
ელ.ფოსტა:
zur_gas@gtu.ge