სახელი:
ნათელა არჩვაძე
ID
1696
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი
ასოცირებული პროფესორი
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


ელ.ფოსტა:
nat-archvadze@mail.ru

ნათელა არჩვაძე