სახელი:
ამირან ბიბილაშვილი
ID
1776
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ჭავჭავაძის 13, 0179.თბილისი საქართველო
ელ.ფოსტა:
amiranbib@yahoo.com