სახელი:
გიორგი ერისთავი
ID
1783
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
nugo42@mail.ru