სახელი:
სულხან ზუმბურიძე
ID
1972
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
limn54@gmail.com