სახელი:
ლია შეწირული
ID
1988
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ასოცირებული პროფესორი და
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი.

ელ.ფოსტა:
lika77u@yahoo.com