სახელი:
Amit Kanungo
ID
2449
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
M-tech(IT)
Technocrat Institute of Technology Bhopal (M.P.)-462021, India
ელ.ფოსტა:
amitkanungo11@gmail.com