სახელი:
ლევან ჭოლიკიძე
ID
2554
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
სისტემათა კომპიუტერული შეფასება და დაპროექტება.
ელ.ფოსტა:
levanicc@yahoo.de