სახელი:
მიხეილ რამაზაშვილი
ID
2556
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკადემიური დოქტორი (ინფორმატიკის დარგში),
ასოცირებული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ხელოვნური ნეირონული ქსელები და გლობალური ოპტიმუმის ძებნის ამოცანები.
ელ.ფოსტა:
misharamazashvili@yahoo.com