სახელი:
დავით გორგიძე
ID
2557
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,
სრული პროფესორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
დეფორმირებადი მყარი ტანის მექანიკა
ელ.ფოსტა:
dgorgidze@yahoo.com