სახელი:
ნინო თოფურია
ID
2788
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ობიექტ-როლური მოდელირება, ღრუბლოვანი სერვისები.
ელ.ფოსტა:
nintopuria@gmail.com