სახელი:
მაია ნეფარიძე
ID
2791
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი, ქართული უნივერსიტეტი, ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების ენები
ელ.ფოსტა:
nepmay@gmail.com