სახელი:
ნინო კივილაძე
ID
2794
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაიკროსოფტის პროგრამული ტექნოლოგიები.
ელ.ფოსტა:
nino.kiviladze@gmail.com