სახელი:
Lela Mirtskhulava
ID
2824
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD, Associate Professor, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University , Fields of Major Scientific Research Interest:
• Wireless Networks
• Telecommunication Networks
• Internet Modeling
• Mathematical modeling, analysis, optimization and design of computer and telecommunication networks
• Routing in multi-hop, ad hoc and sensor networks
• Performance and Reliability
• Network Reliability and Security
• Denial-Of-Service Attack
• Spoofing Attack
• Wireless network security and privacy
• Dependability planning
• Queuing theory and its applications
• Queuing systems as reliability and maintenance models
• Software Reliability
• Artificial Intelligence
Artificial Neural Network modeling
Bioinformatics


ელ.ფოსტა:
lela.mirtskhulava@tsu.ge

Lela Mirtskhulava