სახელი:
ბაკურ ონიანი
ID
2840
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მასწავლებელი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge