სახელი:
თინათინ მებურიშვილი
ID
2866
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენათა ცენტრის გერმანული ენის მასწავლებელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
tiniko76@yahoo.de