სახელი:
Koffka Khan
ID
3528
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Masters of Science, Masters of Philosophy (Computer Science)
ელ.ფოსტა:
koffka.khan@gmail.com