სახელი:
სვიმონ ოხანაშვილი
ID
10100
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასოცირებული პროფესორი
პედაგოგის მეცნიერებათა კანდიდატი
სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ელ.ფოსტა:
ok-svi@mail.ru