სახელი:
Seema Patil
ID
10283
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
M.E.ELECTRONICS, Ph.D.Scholar, KIT college of Engineering, Kolhapur, Embedded Systems and Deep learning
ელ.ფოსტა:
seema.patil9@gmail.com