სახელი:
Papuna Qarchava
ID
10314
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Ph.d Physics and Mathematics Science,
Assistant Professor,
Iv.Javakhishvili Tbilisi State University,
Big Data; Data Mining, Machine Learning
ელ.ფოსტა:
pqarchava@gmail.com