სახელი:
კამარულ არიფინ ნორდინ
ID
1152
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
B.Eng., M.Eng.Sc.

Affliation: Dept. of Electrical Engineering, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.

Research interest: High speed networks, Wireless communications.
ელ.ფოსტა:
kamarul@um.edu.my