სახელი:
ირინა ხუციშვილი
ID
1187
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზ. მათ. მეცნ. კანდიდატი.,
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გადაწყვეტილების მიღების ხელშემწყობი სისტემები, ფაზი მიდგომები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ოპერაციათა კვლევა, საინფორმაციო მენეჯმენტი, აგრეთვე
დაპროგრამების თანამედროვე ენები და ტექნოლოგიები, ალგორითმები, ოპტიმიზაციის მეთოდები

ელ.ფოსტა:
irina.khutsishvili@tsu.ge