სახელი:
თემურ ჩილაჩავა
ID
1426
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, თბილისი, 0143, პოლიტკოვსკაიას ქ. № 9, გამოყენებითი მათემატიკა, მათემატიკური მოდელირება, გაზური დინამიკა, აკუსტიკა, სოციალური პროცესების მათემატიკური მოდელირება

ელ.ფოსტა:
temo_chilachava@yahoo.com

თემურ ჩილაჩავა