სახელი:
Riaz Ahamed
ID
1517
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Dr.,M.Tech.,Ph.D,
Principal / Director,
Sathak Institute of Technology,
Ramanathapuram,Tamilnadu,India.
ელ.ფოსტა:
ssr@india.com, ssriaz@yahoo.com

Riaz Ahamed