სახელი:
Pinaki Chakraborty
ID
1535
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Pinaki Chakraborty Ph.D.
Assistant Professor
Division of Computer Engineering
Netaji Subhas Institute of Technology
New Delhi 110078, India
ელ.ფოსტა:
pinaki_chakraborty_163@yahoo.com