სახელი:
Thangavelu Vishwanathan
ID
1717
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
B.Tech (IT),
Anna university-Trichy,
Tiruchirappalli-24,
India.
ელ.ფოსტა:
thangavel054@gmail.com