სახელი:
Mohammad Reza Banan
ID
1745
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Engineer
Young Research Club,Islamic Azad University Arsanjan Branch
Iran, Shiraz

Computer Sciences

ელ.ფოსტა:
engineerbanan@gmail.com

Mohammad Reza Banan