სახელი:
Mahbub Alam
ID
1807
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
B. Sc. in Computer Science & Engineering
Chittagong University of Engineering & Technology
ელ.ფოსტა:
moshiulh@yahoo.com