სახელი:
ნანა გულუა
ID
1822
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფ.მ.მ.კ.,
სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი,

ინფორმატიკა

ელ.ფოსტა:
nantidze2001@yahoo.co.uk