სახელი:
ნოდარ ლომინაძე
ID
1859
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორი, სრული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
ინტერესი: მცენარეთა სელექცია;
ელ.ფოსტა:
Nodar_Lominadze@yahoo.com