სახელი:
Humayun Bakht
ID
1947
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD Computer Science
London School of Commerce
ელ.ფოსტა:
humayunbakht@yahoo.co.uk