სახელი:
გიორგი ჟღენტი
ID
2553
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
სისტემათა კომპიუტერული დაპროექტება.
ელ.ფოსტა:
g.zhghenti@airnav.ge