სახელი:
Manana Khachidze
ID
2765
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD, Visiting Professor, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Databases, Information Retrieval, Internet Searching, SEO, Quantum Informatics, Knowledge bases
ელ.ფოსტა:
manana.khachidze@tsu.ge