სახელი:
B Sridhar
ID
2799
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
M.Tech
Faculty
Lendi Institute of Engineering and Technology
Vizianagaram,India
ელ.ფოსტა:
srib105@gmail.com