სახელი:
Liana Lortkipanidze
ID
2820
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
1Computer Science Department, Faculty of Exact and Natural Sciences, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 0143, Georgia
ელ.ფოსტა:
nat-archvadze@mail.ru