სახელი:
Salah Al-majeed
ID
2825
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Ph.D Professor,
Systems Engineering Department, Military Technological College,
Sultanate Of Oman, Muscat, P.O.Box: 262, P.C: 111
ელ.ფოსტა:
salah.almajeed@mtc.edu.om