სახელი:
Gillian Pearce
ID
2826
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Ph.D,
Keele University,
Staffordshire, UK
ელ.ფოსტა:
lela.mirtskhulava@tsu.ge