სახელი:
Tamar Gogoladze
ID
2827
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD student,
Department of Computer Science, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
Tbilisi, Georgia
ელ.ფოსტა:
lela.mirtskhulava@tsu.ge